Arkitekt Lorentz Kielland
Boligprosjekter

Boligprosjekter

Bolig og garasje - Frøen

Bolig og garasje - Frøen

Garasje med overbygg Eksisterende garasje rives og det etableres ny dobbelgarsje med boligareal...
Melbyedalen 7

Melbyedalen 7

Enebolig i mur Enebolig i bratt terreng. Ferdigstilt.
Observatorie terrasse 18 – Oslo

Observatorie terrasse 18 – Oslo

19 leiligheter, byggeår 2002, areal 2350 kvm Vinnerprosjekt fra invitert arkitektkonkurranse 1997. ...
Ombygg enebolig - Oslo

Ombygg enebolig - Oslo

Tilbygg/påbygg eksisterende enebolig Garasje rives og erstattes med carport på terreng. Boligen u...
Ombygg enebolig - Slemdal

Ombygg enebolig - Slemdal

Totalombygging av eksisterende bolig Eksisterende enebolig tilføres ny etasje og endrer uttrykksform. ...
Ombygg enebolig Bærum

Ombygg enebolig Bærum

Tilbygg - ny åpen kjøkken/spisestue løsning Eksisterende kjøkken, spisestue og stue samles til ett...
St. Olavs gate 3 – Oslo

St. Olavs gate 3 – Oslo

10 leiligheter, byggeår 2001, areal 350 kvm Rehabiliterting av bevaringsverdig bygård (arkitekt v...
Enebolig - Haakon den Godes vei 6A

Enebolig - Haakon den Godes vei 6A

Enebolig i massivtrekonstruksjon Nybygg enebolig i område for bevaring. Oppført i massivtre elementkonstruksjoner. L...
Snoveien 15, Bærum

Snoveien 15, Bærum

Leilighetsbygg. Utviklingsprosjekt for tidligere eneboligtomt sentralt ved Høvik stasjon. 9 leiligehter ...
Melkeveien 51

Melkeveien 51

Om- og tilbygg enebolig Enebolig fra 1950-tallet. Om- og tilbygg i flere faser.
Gregers Grams vei 4

Gregers Grams vei 4

Om- og tilbygg enebolig Totalrehabilitering av eldre enebolig og tilbygg. Uteanlegg. Ferdigstilt....
Slalåmveien 35

Slalåmveien 35

30 leiligheter 30 leiligheter i kombinasjon med eksisterende forretningsgård. Videreføring av r...
Ole Messelts vei 3-5

Ole Messelts vei 3-5

Nybygg 30 leiligheter Lutvann I Ole Messelts vei 3-5 er det regulert for 30 nye leiligheter ovenfor...
Prestefjellet Terrasse, Kirkenes

Prestefjellet Terrasse, Kirkenes

Nybygg ca 30 leiligheter i gamle Kirkenes Gymnas Prestefjellet terrasse består at ca 30 nye leiligheter ...
Lillevannsveien 79

Lillevannsveien 79

Nybygg med 3 boenheter I Lillevannsveien 79, Oslo, er det oppført 3 boenheter over 3 plan pluss ...
Husebyenga, Brumunddal sentrum

Husebyenga, Brumunddal sentrum

150 sentrumsboliger i Brumunddal På området der Langmoen parkettfabrikk tildligere virket skal d...
Enebolig Bygdøy

Enebolig Bygdøy

Om- og tilbygg i flere faser Eldre bolig med om- og tilbygg over flere etapper. Underodnet tilpasning...
Enebolig Setravei

Enebolig Setravei

Ombygg eksisterende bolig Ny planløsning og nye fasader.
Enebolig Orreskogen

Enebolig Orreskogen

Enebolig i bratt terreng. Under oppføring 2013/2014.
Boligtun Enebakkveien 420

Boligtun Enebakkveien 420

19 rekkehus rundt boligtun Boligene etableres avtrappet rundt et felles tun i hellende terreng mot...