Arkitekt Lorentz Kielland
Observatorie terrasse 18 – Oslo

Observatorie terrasse 18 – Oslo

19 leiligheter, byggeår 2002, areal 2350 kvm

Vinnerprosjekt fra invitert arkitektkonkurranse 1997. Nybygg ferdig 2002. Byplanmessig utgangspunkt for plassering på tomt og arkitektur med klar referanse til omkringliggende bebyggelse fra 1930.