Arkitekt Lorentz Kielland
Reguleringsprosjekter
Brennemoen Eiendom AS

Brennemoen Eiendom AS

Eidsberg kommune, Østfold Reguleringsplan for etablering av hotell, bensinstasjon og næringsarealer f…
Brynparken

Brynparken

Ideprosjekt for ny bydel på Bryn/Østensjøveien
Destinasjonshotell – Kirkenes

Destinasjonshotell – Kirkenes

Hotell og skisseprosjekt med areal på 21.500 kvm Skisseprosjekt for nytt destinasjonshotell og …
Gålå Fjellandsby

Gålå Fjellandsby

Plan for sentrale deler av Gålå skiarena Reguleringsplan for ny Gålå Fjellandsby med sentrale omr…
Lutvann, Oslo

Lutvann, Oslo

Planforslag Omregulering gjennom detaljregulering av eksiterende boligeiendom for utbygging av leiligheter….
Rådhusplassen 1

Rådhusplassen 1

Sentrumsutvikling Kirkenes, bolig og næring Planforslaget omfatter flere formål og som tilrettelegger f…
Skytterhusfjellet - Kirkenes

Skytterhusfjellet – Kirkenes

Vinnerprosjekt i utbyggerkonkurranse «iNaturen» Sør-Varanger kommune utlyste Utbyggerkonkurranse …
Vardø Svartnes havn

Vardø Svartnes havn

Utviklingsplan Reguleringsplan for fremtidig utvikling av landbasert virksomhet for off-shore samt…
Vinderen Torg - et godt sted å være

Vinderen Torg – et godt sted å være

Vinderen torg og møteplass Planinititativ for utvikling av Vinderntorget med nytt forretningsareal …
Øvre Ullern terrasse 1-3

Øvre Ullern terrasse 1-3

Reguleringsplan for leiligheter Verdiutvikling av tidligere eneboligtomt. Fortettingsprosjekt for…
Østensjøveien 12-18, Oslo

Østensjøveien 12-18, Oslo

Omregulering av næringsområde Verdiutviklingsoppdrag og fortettingsplan Bryn næringsområde. ca …
Slalåmveien 35 Forr. og leiligheter

Slalåmveien 35 Forr. og leiligheter

Omregulering Omregulering fra næring til næring/bolig. Verdiutvikling av eksisterende forretningseiendom. 3…