Eidsberg kommune, Østfold

Reguleringsplan for etablering av hotell, bensinstasjon og næringsarealer for plasskrevende handel, logistikk, service og lett industri samt kompetansearbeidsplasser.

Reguleringsplan vedtatt.