Arkitekt Lorentz Kielland
Brennemoen Eiendom AS

Brennemoen Eiendom AS

Eidsberg kommune, Østfold

Reguleringsplan for etablering av hotell, bensinstasjon og næringsarealer for plasskrevende handel, logistikk, service og lett industri samt kompetansearbeidsplasser.

Reguleringsplan vedtatt.