Arkitekt Lorentz Kielland
Vardø Svartnes havn

Vardø Svartnes havn

Utviklingsplan

Reguleringsplan for fremtidig utvikling av landbasert virksomhet for off-shore samt utvikling av annen bebyggelse og bevaring av landskap og friluftsområder for Vardø kommune.