Arkitekt Lorentz Kielland
Lutvann, Oslo

Lutvann, Oslo

Planforslag

Omregulering gjennom detaljregulering av eksiterende boligeiendom for utbygging av leiligheter. Planforslag for ca. 30 boenheter og modulær bebyggelse i 4 etasjer. Planinitiativ juni 2011.