Arkitekt Lorentz Kielland
Destinasjonshotell – Kirkenes

Destinasjonshotell – Kirkenes

Hotell og skisseprosjekt med areal på 21.500 kvm

Skisseprosjekt for nytt destinasjonshotell og kulturell møteplass med mulighet for etablering av kulturhus og andre aktiviteter i Kirkenes. Sydvaranger Eiendom AS vurderer å etablere et destinasjonshotell med et romprogram som omfatter 150 – 200 rom. Hotellet vil kunne inneholde konferansefasiliteter med kapasitet for ca 500 deltagere. Hotellet skal være et kvalitetshotell med rom på størrelse 25 – 28 m2.

Sør-Varanger kommune vurderer mulig lokalisering av nytt kulturhus i Kirkenes etter at det gamle kulturhuset Malmklang brant ned. Sydvaranger Eiendom AS har tilbudt Sør-Varanger kommune å utvikle et nytt Kulturhus i tilknytting til destinasjonshotellet. Kulturhuset vil kunne være multifunksjonelt og skal kunne benyttes til ulike anledninger for kultur og næringsliv. Kulturhus lokalisert med Destinasjonshotellet vil skape en nødvendig og ønsket synergi som gir god økonomisk modell for drift og et godt tilbud til brukerne.

Kulturhus/Destinasjonshotell skal være møteplassen i sentrum av Kirkenes og gjøres tilgjengelig som et offentlig sted. Målet er å etablere en kulturell møteplass og et godt sted å være.