Omregulering av næringsområde

Verdiutviklingsoppdrag og fortettingsplan Bryn næringsområde. ca 40 000 m2 for utvikling. Reguleringsplan vedtatt.