Arkitekt Lorentz Kielland
Vinderen Torg – et godt sted å være

Vinderen Torg – et godt sted å være

Vinderen torg og møteplass

Planinititativ for utvikling av Vinderntorget med nytt forretningsareal og leiligheter. Planforslaget er et bidrag til et mer attraktivt og funksjonelt sted for bydelen. «Et godt sted å være»