Vinderen torg og møteplass

Planinititativ for utvikling av Vinderntorget med nytt forretningsareal og leiligheter. Planforslaget er et bidrag til et mer attraktivt og funksjonelt sted for bydelen. «Et godt sted å være»