Arkitekt Lorentz Kielland
Slalåmveien 35 Forr. og leiligheter

Slalåmveien 35 Forr. og leiligheter

Omregulering

Omregulering fra næring til næring/bolig. Verdiutvikling av eksisterende forretningseiendom. 30 nye leiligheter i tillegg til næringsareal. Vedtatt.