Reguleringsplan for leiligheter

Verdiutvikling av tidligere eneboligtomt. Fortettingsprosjekt for 25 leiligheter i bratt terreng. BYA 30%. Vedtatt.