Arkitekt Lorentz Kielland
Skytterhusfjellet – Kirkenes

Skytterhusfjellet – Kirkenes

Vinnerprosjekt i utbyggerkonkurranse

«iNaturen» Sør-Varanger kommune utlyste Utbyggerkonkurranse for utvikling av boliger med fokus på nærmiljø på Skytterhusfjellet, Kirkens i Sør-Varanger kommune.

Utbyggerforslaget fokuserer på sikre, gode og trygge bomiljøer av høy kvalitet, så vel funksjonelt som estetisk og med vekt på trivsel. Det er vist stor omtenksomhet i forhold til plassering og utforming av bygninger og uterom. Utbyggingsforslaget har ambisjon om å være forbilde for senere utbygging på Skytterhusfjellet.

Utbyggingsforslaget danner i første omgang basis for en en detaljplan for utbygging av området.