Arkitekt Lorentz Kielland
Rådhusplassen 1

Rådhusplassen 1

Sentrumsutvikling Kirkenes, bolig og næring

Planforslaget omfatter flere formål og som tilrettelegger for utvidelse av eksisterende kjøpesenter, forretning, nytt kultur- og konferansesenter med hotell, bolig og næring samt parkering.

I tillegg omfatter planforslaget et område for mulig fremtidig terminal for Hurtigruten. Planforslaget har til hensikt å skape forutsigbarhet for investering og utvikling av nye arbeidsplasser.

Planforslaget er utarbeidet på initiativ fra hovedtyngden av grunneierne innenfor planområdet og som har organisert seg gjennom et eget utviklingsselskap, Rådhusplassen 1 Kirkenes AS, med formål å utvikle en felles plan for området i samarbeid med Sør-Varanger kommune.