Arkitekt Lorentz Kielland
Gålå Fjellandsby

Plan for sentrale deler av Gålå skiarena

Reguleringsplan for ny Gålå Fjellandsby med sentrale områder for servicefunksjoner og fritidsboliger i en tettere struktur med referanser til mellomeuropeiske destinasjoner.

Reguleringsplan vedtatt.