Nybygg med 3 boenheter

I Lillevannsveien 79, Oslo, skal det oppføres 3 boenheter. Boligene plasseres inn i terrenget som konsekvens av en bratt tomt.