Arkitekt Lorentz Kielland
Ombygg enebolig – Slemdal

Ombygg enebolig – Slemdal

Totalombygging av eksisterende bolig

Eksisterende enebolig tilføres ny etasje og endrer uttrykksform. Fasader og interiør moderniseres ved etablering av nye romløsninger og disponering av tomt og får tidsmessig oppdatering.