Arkitekt Lorentz Kielland
Boligtun Enebakkveien 420

Boligtun Enebakkveien 420

19 rekkehus rundt boligtun

Boligene etableres avtrappet rundt et felles tun i hellende terreng mot sør-vest. 19 boligenheter hvor alle retter seg inn mot felles uteområde og med private utearealer på utsiden av tunet. Gjennomgangsvei og felles parkeringsanlegg tilgrensende priat adkomstvei.