Arkitekt Lorentz Kielland
Husebyenga, Brumunddal sentrum

Husebyenga, Brumunddal sentrum

150 sentrumsboliger i Brumunddal

På området der Langmoen parkettfabrikk tildligere virket skal det oppføres nye boliger i samsvar med ny sentrumsplan for Brumunddal. Boligene blir oppført med store utearealer som følger en ny promenade langs Brumunda helt ned til Mjøsa. Kort avstand til sentrum og god tilgjengelighet til områdedene rundt Brumunddal. Prosjektet tar sikte på å tilføre Brumunddal en ny boligform. Moderne leieligeheter med fokus på bokvalitet og bærekraftige løsninger. Rammetillatelse februar 2014.