Arkitekt Lorentz Kielland
St. Olavs gate 3 – Oslo

St. Olavs gate 3 – Oslo

10 leiligheter, byggeår 2001, areal 350 kvm

Rehabiliterting av bevaringsverdig bygård (arkitekt von Hanno 1890) og nytt mellombygg i bakgård som forbindelse mellom bygg i 2 dybder. Samspill mellom opprinnelig og ny bebyggelse gitt uttrykk i form og materialitet.