Arkitekt Lorentz Kielland
Ole Messelts vei 3-5

Ole Messelts vei 3-5

Nybygg 30 leiligheter Lutvann

I Ole Messelts vei 3-5 er det regulert for 30 nye leiligheter ovenfor eksisterende boligområde og tilgrensende Østmarka ved Lutvann.