Tilbygg/påbygg eksisterende enebolig

Garasje rives og erstattes med carport på terreng. Boligen utvides med ny etasje som erstatter det eksisterende saltaket.