Arkitekt Lorentz Kielland
Prestefjellet Terrasse, Kirkenes

Prestefjellet Terrasse, Kirkenes

Nybygg ca 30 leiligheter i gamle Kirkenes Gymnas

Prestefjellet terrasse består at ca 30 nye leiligheter som skal integreres i det gamle gymnasbygget i Kirkenes. Prosjektet tar i bruk hoveddelen av det gamle gymnaset og det bygges 2 nye etasjer på tak. Det oppføres også et parkeringsanlegg over 2 plan. Rammetillatelse gitt januar 2014.