Arkitekt Lorentz Kielland
Enebolig Bygdøy

Enebolig Bygdøy

Om- og tilbygg i flere faser

Eldre bolig med om- og tilbygg over flere etapper. Underodnet tilpasning og komplettering opprettholder og forsterker den opprinnelige arkitekturen.