Garasje med overbygg

Eksisterende garasje rives og det etableres ny dobbelgarsje med boligareal over.