Arkitekt Lorentz Kielland
Bolig og garasje – Frøen

Bolig og garasje – Frøen

Garasje med overbygg

Eksisterende garasje rives og det etableres ny dobbelgarsje med boligareal over.