Arkitekt Lorentz Kielland
Melkeveien 51

Melkeveien 51

Om- og tilbygg enebolig

Enebolig fra 1950-tallet. Om- og tilbygg i flere faser.