Arkitekt Lorentz Kielland
Gregers Grams vei 4

Gregers Grams vei 4

Om- og tilbygg enebolig

Totalrehabilitering av eldre enebolig og tilbygg. Uteanlegg. Ferdigstilt.