Om- og tilbygg enebolig

Totalrehabilitering av eldre enebolig og tilbygg. Uteanlegg. Ferdigstilt.