Arkitekt Lorentz Kielland
Rosenborggata 10, Oslo

Rosenborggata 10, Oslo

Rehabilitering og ombygging til kontor og bolig

Rosenborggata 19 i Oslo. ca. 11 000 m2. hvorav ca. 2 000 m2 nybygg. Rehabilitering og ombygg av eksisterende bygning ferdigstilt 2010. Påbygg 2 etasjer for kontor og bolig er under planlegging. Prosjektet består av et rendyrket og enkelt industribygg fra 1948 opprinnelig tegnet av arkitekt Harald Petersen. Bygningen er tidligere produksjonslokale. Bygget har gjennomgått en langsom transformasjon fra produksjon til kontor. Rehabiliteringsprosjektet av eksisterende bygningsmasse har tilført nye kommunikasjonsveier, inngangsparti og oppgradering av fasadene i samsvar med opprinnelig arkitektur.