Arkitekt Lorentz Kielland
FFK Kirkenes Tannklinikk

FFK Kirkenes Tannklinikk

Nybygg 2012/2013

Ny tannklinikk i Kirkenes oppføres for Finnmark fylkeskommune. Samlet areal 1 500 m2 Under oppføring.