Arkitekt Lorentz Kielland
Brumunddal Næringspark

Brumunddal Næringspark

Bolig og næring

Som del av ny sentrumsplan for Brumunddal planlegges å tilrettelegge for sentrumsnære bolig4er i insustrihistoriske omgivelser. Forslag til nytt signalbygg for Brumunddal ved å bygge verdens høyeste trehus i områdets mest sentrale del.

Med utspring i tídligere Langmoen parkett og referanser til tidligere treindustri , er trevirke et viktig element. Det representeres både i materialvalgene på boligprosjektene og i den visuelle profilen. Sammen med Ringsaker kommune ønsker Brumunddal Næringspark å åpne området mot elva og bringe nye historier til Husebyenga.