Nybygg næringsarealer

Videreutvikling av eksisterende næringsområde med nybygg og fornyelse av elder bygningsmasse. Helhetsstudie for langsiktig utvikling av eiendommen.