Arkitekt Lorentz Kielland
Sommerbolig i massivtre Risør

Sommerbolig i massivtre Risør

Risør – tidligere sagbruk og båtbyggeri

Transformasjon av tidligere sagbruk (Lillebom Dampsag & Høvleri) og senere båtbyggeri. Ny sommerbolig i massivtrekonstruksjon med referanser til opprinnelige båtbyggeri ligger sentralt på tomten i tett kontakt med den bevarte bygningsmasses.

Prosjektet er tildelt Risør kommunes vernepris for 2014.

«Eier og arkitekt har på en svært god måte klart å tilpasse seg det opprinnelige uttrykket og har transformert det eldre anlegget til en moderne arkitektur. Volum og materialbruk på den nye delen av anlegget er godt tilpasset samtidig som det tilfører en arkitektonisk kvalitet til området».