Arkitekt Lorentz Kielland
Skisseprosjekt skihytte Kvitfjell

Skisseprosjekt skihytte Kvitfjell

Ideskisse

Ideskisse fra 2007 for skihytte i massivtre plassert som «trollstein» i skogen. Ikke akseptert av kommunen som har regulert for tradisjonell bygningsform.