Arkitekt Lorentz Kielland
Konferansehotell Brennemoen

Nybygg hotell ved E18 i Østfold

Indre Østfold Kurs- og konferansesenter. Hotell med 150 rom, kurs- og konferansefasiliteter samt bensinstasjon, familierestaurant og aktivitetsområde i forbindelse med eksisterende rasteplass. Rammetillatelse foreligger pr. 06/12. Endret tillatelse for utvidet hotell innlevert kommunen pr. 1. februar 2014.

Ferdigstilt.