Overgang fra AS til Enkeltpersonforetak

Overgang fra AS til Enkeltpersonforetak

Arkitekt Lorentz Kielland er opprettet som et enkeltpersonforetak fra og med november 2019. Foretaket viderefører praksisen fra Lorentz Kielland Arkitekter AS (2010-2019). Arkitekt Lorentz Kiella…

Velkommen til                 Arkitekt Lorentz Kielland

Velkommen til Arkitekt Lorentz Kielland

VERKSTED FOR ARKITEKTUR OG PROSJEKTUTVIKLING MED FOKUS PÅ TRIVSEL, VERDISKAPING OG GODE PROSESSER.

Scandic Brennemoen Hotell åpnet

Scandic Brennemoen Hotell åpnet

Etter en hektisk innspurt ble åpningen en suksess og Scandic Brennemoen Hotell er ferdigstilt som første fase i utviklingen av Brennemoen Sør som Indre Østfolds nye og sentrale næringsområde for…

Husebyenga terrasse

Husebyenga terrasse

Søknad rammetillatelse januar 2014.

ROM FOR ENDRING

ROM FOR ENDRING

Velkommen til vårt nye kontor i Ringsveien 3 på Stabekk. Her har vi etablert et hyggelig fellesskap sammen med Draperiet og Wiseful, under fellesnevneren «ROM FOR ENDRING», med målsetting om å vis…

Boligtun Enebakkveien 420

Boligtun Enebakkveien 420

19 boliger i terrassert rekkehus rundt felles boligtun.


Hvem er Arkitekt Lorentz Kielland?

Arkitekt Lorentz Kielland har som målsetting å utføre sine oppdrag i tråd med de beste idealer innenfor god arkitektur og miljøtilpasning. Sluttresultatet skal gi oppdragsgiver overbevisende gode arkitektoniske løsninger innenfor gitte tidsmessige og økonomiske rammer. Kontoret søker å ivareta og sikre helheten i utforming og planlegging av de prosjekter kontoret er involvert i og tar utgangspunkt i de naturgitte forutsetningene samt fokuserer på den menneskelige dimensjon.

Hvert prosjekt er unikt og kontoret prioriterer tidlig deltagelse i den kreative programmeringen og er opptatt av samspill med omgivelsene, mellom bebyggelse og landskap. Et tett samarbeid sikrer oppdragsgiver en konstruktiv deltagelse i utviklingen av prosjektet og bidrar til forståelse av løsninger, prosess og økonomi.


Kontaktinformasjon:

Mail: lorentz@lk-arkitekter.no
Mob: +47 414 71 817

Adresse: Hamangskogen 19, 1338 Sandvika