lk arkitekter as
nybygg: mulighetsstudier / småhus / hotell / fritid / leiligheter / næring / offentlig
ombygging: næring / næring/bolig / småhus / leiligheter
regulering: kombinasjon næring/bolig / Ideprosjekt / bolig / fritid / næring
lk_news_list_23  
01.12.19 - Velkommen til Arkitekt Lorentz Kielland
lk
VERKSTED FOR ARKITEKTUR OG PROSJEKTUTVIKLING MED FOKUS PÅ VERDISKAPING OG GODE PROSESSER.
lk_news_list_33  
01.12.19 - Overgang fra AS til Enkeltpersonforetak
lk
Arkitekt Lorentz Kielland er opprettet som et enkeltpersonforetak fra og med november 2019.
Arkitektkontoret er nå samlokalisert med andre eiendomsutviklere i Hamangskogen 19 i Sandvika og som kan tilby kompletterende kunnskap og tjenester innenfor eiendomsutvikling.
Arkitekttjenester står sentralt i virksomheten.
lk_news_list_32  
15.10.18 - Scandic Brennemoen Hotell åpnet
lk
Etter en hektisk innspurt ble åpningen en suksess og Scandic Brennemoen Hotell er ferdigstilt som første fase i utviklingen av Brennemoen Sør som Indre Østfolds nye og sentrale næringsområde for Brennemoen Eiendom/Adolfsen Group.
lk_news_list_31  
20.09.16 - ROM FOR ENDRING - KONTORET HAR FLYTTET TIL NY ADRESSE!
lk
Velkommen til vårt nye kontor i Ringsveien 3 på Stabekk.

Her har vi etablert et hyggelig fellesskap sammen med Draperiet og Wiseful, under fellesnevneren "ROM FOR ENDRING", med målsetting om å vise god oppmerksomhet og service til det beste for våre kunder.

lk_news_list_30  
01.04.14 - Boligtun Enebakkveien 420
lk
19 boliger i terrassert rekkehus rundt felles boligtun.
lk_news_list_28  
10.03.14 - Lutvann boliger.
lk
Planforslag oversendt rådhuset for politisk behandling.
lk_news_list_25  
01.03.14 - Vardø flerbrukshus
lk
Overlevering mars 2014.
lk_news_list_26  
01.02.14 - Husebyenga terrasse
lk
Søknad rammetillatelse januar 2014.
lk_news_list_27  
01.12.13 - Indre Østfold hotell- og konferansesenter
lk
Forprosjekt
lk_news_list_29  
01.05.12 - Fylkeskommunens tannklinikk i Kirkenes
lk
Nybygg overlevert.
lk_news_list_24  
22.09.11 - Utbyggerkonkurranse Kirkenes
lk
Utbyggingsfelt for 70 boliger på Skytterhusfjellet utenfor Kirkenes.

Området er tildelt av Sør-Varanger kommune på grunnlag av mottatt utbyggingsforslag i åpen utbyggerkonkurranse.